Load

Load

> Giới thiệu về công ty > Đường đến

Trụ sở chính

TEL.
(02) 848-4365 
FAX.
(02) 848-2365 
Address
Tầng 4, tòa nhà MERICLE, số 413 lộ Digital, quận Yeongdeungpo, thành phố Seoul (Phường Daerim) 
E-mail
mericleselip@naver.com 
Tàu điện ngầm – Đường tàu số 1
Lên tàu trên đường tàu số 1 → Xuống ở ga Sindorm → Lối ra số 2 ga Sindorim → Lên xe buýt Yeongdeungpo 01 → Xuống tại điểm dừng Daerim 1-dong Saemaeul Geumgo → Đi bộ đến MERICLE Co., Ltd. ở phía đối diện
Tàu điện ngầm – Đường tàu số 2
Lên tàu trên đường tàu số 2 → Xuống ở ga Guro Digital Complex → Ra lối ra số 2 ga Guro Digital Complex sau đó đi bộ đến bến xe buýt ga Guro Digital Complex → Lên xe buýt Yeongdeungpo 01 → Xuống tại điểm dừng Daerim 1-dong Saemaeul Geumgo → Đi bộ đến MERICLE Co., Ltd. ở phía đối diện
Tàu điện ngầm – Đường tàu số 7
Lên tàu trên đường tàu số 7 → Xuống ở ga Sinpung → Ra lối ra số 3 ga Sinpung → Đi bộ khoảng 25m đến bến xe buýt ga Sinpung → Lên xe buýt Yeongdeungpo 01 → Xuống tại điểm dừng Daerim 1-dong Saemaeul Geumgo → Đi bộ đến MERICLE Co., Ltd. ở phía đối diện