Load

Load

> Giới thiệu về công ty > Lịch sử hình thành và phát triển công ty

Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Lịch sử hình thành và phát triển của MERICLE Co., Ltd. từ khi thành lập đến nay.

Năm 2006

Thành lập MERICLE Co., Ltd.

Đưa sản phẩm vào hệ thống (CTCP) Pulmuwon Orga

Đưa sản phẩm vào Hiệp hội bệnh nhân ung thư

Đưa sản phẩm vào hệ thống hiệu thuốc Saeng Saeng

Năm 2007

Đưa sản phẩm vào hệ thống Zero Market

Năm 2009

Ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm với Jeongeun Healthcare

Năm 2010

Hợp đồng xuất khẩu với Hanna Press, Indonesia

Năm 2011

Đưa sản phẩm vào Viện nghiên cứu thực phẩm sức khỏe

Đưa sản phẩm vào Nenia

Năm 2012

Ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm với Misaengche

Năm 2014

Ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm với J-Glory

Năm 2015

Đưa sản phẩm vào hệ thống Hyundai DepartmentStore

Đưa sản phẩm vào hệ thống Lotte DepartmentStore

Đưa sản phẩm vào hệ thống AK DepartmentStore

Ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm với Công ty cổ phần thương mại Tân thế kỷ

Năm 2017

Hợp đồng xuất khẩu với Công ty TNHH Global 2BU, Việt Nam

Năm 2018

Đưa sản phẩm vào Tổ hợp sinh hoạt, Đại học Gyeongsang.

Năm 2020

Đưa sản phẩm vào Tổ chức cộng đồng Han Maeum